Hvad er løsningen?

En mere effektiv kommune

Potentialet på 400 mio udgør 10% af et samlet budget på 4 mia. 

Kommunen skal lære af de bedste...

....og blot 2% i forbedring svarer til ca 75 mio

Jeg vil arbejde målrettet på

  • etablering af en permanent effektiviserings og forbedringsagenda med operationelle mål.
  • ekstern bistand til opstart af forbedringsagenda
  • indførelse af resultatkontrakter på driftsledelsen
  • øget udbudsgrad
  • mål for kortere sagsbehandlingstider
  • proaktivt salg af kommunale grunde
  • resultatløn og fleksible overenskomster

2% er ikke urealistisk...hvert år de næste 4 år! 

Vi kan gøre meget for mange med blot 2% i forbedring uden at forringe serviceniveauet i kerneydelser.


 Bedre vilkår for erhverv 

Vi skal investere i at gøre Helsingør til en bedre forretning. Flere lokale arbejdspladser vil aflaste den kommunale økonomi.

Dækningsafgiften skal væk og gebyrer skal sættes ned.

Lokale virksomheder skal have samme erhvervs-rammebetingelser som i nabokommunerne og helst som "best in class"

Flere kommunale opgaver skal i udbud. 

Vi skal sikre en højere grad af lokal deltagelse i udbud gennem hyppigere opdeling af opgaver i underentrepriser så lokale små virksomheder kan deltage på lige fod med store.Skatter og takster skal ned 

Grundskyld er en betydelig post i den private økonomi, der aktuelt betyder at flere ældre risikerer at blive"skubbet" ud af deres ejerboliger.

Vi har nogle af de højeste takster på alt fra vuggestuer til forsyning af vand. Det regnestykke gør ondt på mange familier, ikke mindst på potentielle tilflyttere som af den grund fravælger Helsingør. 

Helsingør skal være en mere gunstig skattekommune uden at vi går på kompromis med serviceydelsernes omfang og kvalitet. 

Det forudsætter at vi har et stærkt erhvervsliv med lokale arbejdspladser.

Det er også vigtigt at vi har en god balance mellem erhvervsaktive og ressourcestærke familier og folk på overførselsindkomster.

Den balance skal vi genskabe.
Med venlig hilsen

John Calberg