JOHN CALBERG 

Fordi kommunen er blevet for dyr

Kort om mig

52 år, Selvstændig inden for IT,  ledelse og rådgivning

Cand Merc og HD samt certificeret projektleder.

Bor på Stokholmsvej 52 i Espergærde og er gift med Charlotte, der er chefkonsulent på Dagbladet Børsen.

Har 25 års erhvervserfaring fra den private sektor med en lang række IT og ledelsesprojekter både i den private og offentlige sektor.

Aktiv løber i vores lokale løbeklub Puls 3060. Interesse for gode vine og klassiske biler

Kontakt mig på 2722 7575 eller på email johncalberg@yahoo.dk

https://www.facebook.com/KonservativeHelsingor?fref=ts

Helsingør kommunes udfordringer

Vi har brug for en mere effektiv kommune, bedre vilkår for erhvervslivet og et lavere skatteniveau
En stemme på John Calberg er en stemme med fokus på mere velfærd for pengene og udvikling af kommunens erhvervsvilkår

Kommunen er blevet for dyr

Kommunen har sikret sin drift med nogle af de højeste takster i landet. På gebyrer, skatter, afgifter, men også på servicetakster på skole, børnepasning og ælrdrepleje uden at kvaliteten er højere af den grund.

Det koster lokale arbejdspladser i en erhvervsstruktur, der hovedsagligt består af små virksomheder. 

For potentielle tilflyttere er Helsingør et fravalg fordi regnestykket ikke passer.

Vi skal have vendt situationen til en positiv cirkel hvor den private sektor er i stand til at finansiere velfærd uden at kommunalbestyrelsen skal ty til skatte og afgiftsforhøjelser. 

Ifølge rundspørge fra Dansk Erhverv mener 68% af landets kommunaldirektører, at der plads til besparelser. Positivt, men jeg går dog målrettet efter en effektivisering uden serviceforringelser, der kan skabe råderum til udvikling. 

Andre gør det langt bedre 

Helsingør kommune er en af landets dyreste målt på driftseffektivitet.

Med et potentiale på 400 mio kr * i forhold til de mest effektive kommuner må vi spørge os selv om vi gør tingene rigtigt ...uanset partifarve.

Samtidig ligger kommunen fortsat i den tunge ende hvad erhvervsvenlighed angår**

Vi kan kun udvikle kommunen hvis vi frigiver potentiale, ellers skal du og jeg have flere penge op af lommen.


* Kilder: KORA og Cepos

**Kilde: Dansk Industri

Det er et ledelsesansvar

At sikre at vi som borgere får mest muligt for vore pengene. Det gælder både for byråd og daglig drift.

Den vigtigste Ledelsesopgave lige nu, er derfor, at effektivisere den kommunale drift, så der kan frigives ressourcer til udvikling af byen. 

Vi skal først og fremmest styrke rammebetingelser for det lokale erhvervsliv, så de selv kan skabe flere lokale arbejdspladser. 

Vi skal skabe et økonomisk råderum til sænkning af afgifter, gebyrer og skatter til et niveau, der er sammenligenligt med de mest effektive kommuner.